GÅ TILBAGE

Her kan du finde gode tips og brugbare links til opbygning af fjernundervisningsforløb til brug på elektriker- og vvs-energiuddannelserne.

Fjernundervisning er en særlig disciplin inden for e-læring, hvor undervisningen understøttes af IT og i princippet afvikles uden fysisk tilstedeværelse mellem de involverede parter.

Onlinevejledning er vejledning, der foregår online gennem brug af et eller flere internetbaserede værktøjer og medier. Onlinevejledning stiller nogle særlige krav til en underviser, som skal afvikle onlineundervisning, og der findes en række forskellige måder, hvorpå en underviser kan vejlede sine deltagere online og understøtte en god pædagogisk praksis gennem en række pædagogiske greb.

Herunder finder du et eksempel på, hvordan en e-læringsaktivitet kan opbygges, samt nogle gode råd til underviserens rolle i forløbet.

Eksempel på opbygning af fjernundervisningsforløb

Opbygningen af et fjernundervisningsforløb skal sikre, at eleven selv kan arbejde med indholdet på forskellige måder og i eget tempo.

Underviserens målgruppe er selvfølgelig styrende for opbygningen af et online modul, men nedenstående eksempel kan inspirere til, hvordan et didaktiseret online modul kan se ud.

Opbygning af digitalt læringsforløb

Underviserens rolle

Onlinevejledning stiller nogle særlige krav til den underviser, som skal afvikle onlineundervisning.

Gode råd til digital undervisning

Relevante links til yderligere inspiration

eVidencenters vejledning til at lave fjernundervisning, online vejledning og online læringsressourcer:

itipædagogiskpraksis.dk

 

Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal:

emu.dk

 

Hjælp til undervisere:

Gode råd til virtuel undervisning (emu.dk)

 

Katalog til ledelsen:

Katalog til ledelsen om brug af digitale ressourcer (emu.dk)

 

EVA – Danmarks Evalueringsinstitut:

Fem trin til god onlineundervisning

 

Information om digital undervisning (på engelsk)

Gilly Salmon – ekspert i digitale læringsforløb

 

Tænketanken DEA's rapport om gymnasiers og erhvervsskolers erfaringer med fjernundervisning:

dea.nu